Allposters

Försäljningsvillkor

De här försäljningsvillkoren gäller för samtliga erbjudanden från Art & Allposters International B.V., för samtliga beställningar du gör och för samtliga avtal mellan oss med avseende på de produkter och tjänster som erbjuds på den här webbplatsen.

Returrätt

Vår ambition är att tillhandahålla kvalitetsprodukter och vi garanterar tillfredsställelse till 100%.

Felaktiga eller skadade artiklar (fotoreturer):
Om vi har skickat fel vara, eller om din vara levereras i skadat eller dåligt skick, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss med en digital bild av den skadade eller felaktiga varan och emballaget till returer@allposters.com. Ange följande i meddelandet: ditt beställningsnummer, frakt-ID eller artikelnummer, en kort beskrivning av anledningen till returen och om du vill ha en ersättningsprodukt eller återbetalning. Skicka din förfrågan inom 30 dagar från mottagandet. Din förfrågan kommer att behandlas inom 48 timmar och du kommer att få ett mejl för att meddela att din ersättning eller återbetalning är under behandling. Om du väljer återbetalning kommer du få tillbaka hela kostnaden för varan och frakten.

Övriga returer:
Om dina varor kom fram i gott skick, men du har ångrat dig är det inga problem! Du kan returnera din vara inom 30 dagar från mottagandet mot full återbetalning av varans pris.

Om du meddelar oss om att du vill returnera din vara inom 14 dagar efter mottagandet, kan du också få rätt till återbetalning av fraktkostnaden. Fraktkostnaden är beloppet som du betalat för leverans av dina varor till din valda leveransadress (med undantag för merkostnader för icke-standardfrakt). Vi återbetalar inte fraktkostnaden för specialtillverkade beställningar. Specialtillverkade artiklar inkluderar alla inramade artiklar, kanvas, konst på akryl, konst på metall, loftkonst, och/eller produkter med Foton till Konst [eller Mina foton]. För att kvalificera för en återbetalning av fraktkostnaden (om tillämpligt), måste du returnera varan inom 14 dagar efter begäran om återbetalning.

För att returnera en vara, förpacka den i originalemballaget och bifoga det ifyllda returformuläret på baksidan av packsedeln som medföljer din beställning. Du kan också informera oss om att du vill returnera en vara per post, fax eller e-post. Ange ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och ditt beställningsnummer, leverans-ID och / eller artikelnummer. Vi rekommenderar att du skriver en kort beskrivning av orsaken till returen.

Tänk på att du måste att betala de direkta kostnaderna för att returnera varan. Vi rekommenderar att du returnerar artikeln med en spårbar metod. Om du returnerar en vara som normalt inte kan returneras per post, ansvarar du fortfarande för kostnaden för att skicka tillbaka varan. Tabellen nedan ger en rimlig uppskattning av returkostnaden:

Produkttyp Emballagetyp Beräknad returkostnad
Affisch / T-shirt / Plåtskylt / Andra små produkter rör / påse / liten låda SEK 68,00 - SEK 291,00
Bildtapet stort rör SEK 123,00 - SEK 345,00
Liten inramad/specialtillverkad produkt låda för liten ram (ca max 70 × 60 × 5 cm) SEK 123,00 - SEK 345,00
Pappfigur / Medelstor inramad/specialtillverkad produkt låda för medelstor ram (ca max 90 × 70 × 8 cm) SEK 127 - SEK 409,00
Stor inramad/specialtillverkad produkt låda för stor ram (ca max 105 × 80 × 10 cm) SEK 318,00 - SEK 454,00

Välj något av våra returcenter:
Art & AllPosters (returns)
c/o Goodrem Export House
Gloucestershire Airport
Cheltenham GL51 6SP
Storbritannien
Art & AllPosters (Rücksendungen)
p/a Egetra
Herrenpfad-Süd 40
D-41334 Nettetal
Tyskland
Art & AllPosters (Retours)
p/a Egetra S.A. Transports International
3/5, rue Marc Seguin
95194 Goussainville Cedex
Frankrike
Art & AllPosters (Returns)
De Voorde 40
5807 EZ Oostrum
Nederländerna

Återbetalningar
Återbetalningar sker med samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga transaktionen. Du kommer inte att debiteras några avgifter vid en sådan återbetalning. Förutom för fotoreturer kan vi komma att hålla inne med återbetalningen tills vi har tagit emot varorna eller tills du har styrkt att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som sker först.

Byten
Om din vara kom fram i gott skick, men du skulle vilja byta ut den mot en produkt i en annan storlek eller till en annan vara, returnera varan för en återbetalning enligt instruktionerna under "Övriga returer" och gör en ny beställning.

Priser

Trots de produktpriser som framgår av vår webbplats kan vi inte bekräfta priset för en produkt förrän du gör din beställning. Fastän vi gör vårt bästa kan ett litet antal produkter på vår webbplats komma att redovisas med felaktiga priser till följd av genomförda prisändringar som realiseras när eller omkring den tidpunkt du besöker webbplatsen. Vi debiterar emellertid INTE ditt kreditkort förrän efter det att din beställning avancerat till transportprocessen. Om det korrekta priset för en produkt är högre än det pris vi uppgivit har du alltid möjlighet att annullera din beställning.

Produktbeskrivningar

Vi anstränger oss att beskriva våra produkter så korrekt som möjligt. Vi kan emellertid inte garantera att produktbeskrivningar och annat innehåll på webbplatsen är 100% korrekt, fullständigt, tillförlitligt, aktuellt eller felfritt. Om du köper en produkt som vi erbjuder och det visar sig att den inte överensstämmer med beskrivningen är din enda möjlighet att returnera den i obegagnat skick för antingen utbyte, återbetalning eller kreditering.

Friskrivningsklausul

Vi ansvarar inte för några ekonomiska skador (inklusive, men inte begränsat till, kostnaden för eventuellt ersättningsköp) som kan uppkomma till följd av sen leverans, bristande tillgänglighet för produkten eller bristande produktöverensstämmelse.

Dataöverföring

För att vi ska kunna expediera och verkställa din beställning kan det bli nödvändigt för oss att överföra viss transaktionsinformation och vissa personliga data till servrar eller databaser i USA som kontrolleras av vårt moderbolag Art.com, Inc.

Tillämplig lag

Erbjudandena från Art & Allposters International B.V., dina beställningar och avtalen mellan oss med avseende på leverans av våra tjänster och produkter är underställda de lagar som gäller i Nederländerna. Domstolarna i Amsterdam, Nederländerna, har full jurisdiktion vad gäller att bilägga eventuella tvister mellan oss med avseende på våra produkter och tjänster.

Gällande språk

Denna svenskspråkiga version av våra försäljningsvillkor har tagits fram för att underlätta för dig. Den Engelska gäller i händelse av tvister mellan oss med avseende på våra produkter eller tjänster. I händelse av motstridigheter eller oklarheter mellan denna svenskspråkiga version och den engelskspråkiga versionen så gäller den engelskspråkiga versionen.

Ändringar och otillämpbarhet

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på vår webbplats, i vår policy, i våra användningsvillkor och i dessa försäljningsvillkor när som helst och helt enligt eget gottfinnande. Du bör därför titta på vår policy och på våra villkor varje gång du besöker webbplatsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen efter det att vi gjort sådana ändringar godkänner du dessa ändringar. Om några av dessa villkor bedöms vara ogiltiga, sakna laga kraft, eller av vad skäl det vara må är ej verkställbara ska ifrågavarande villkor betraktas såsom otillämpbart, men detta ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för de övriga villkoren.

Uppdaterad: 2014 Maj