Om du av någon anledning inte är helt nöjd med produkten har du 30 dagar på dig att begära en ny produkt eller pengarna tillbaka.

Sekretesspolicy

Vi sätter värde på att du handlar av oss och är medvetna om att sekretess är av största betydelse för dig. Vi har därför realiserat denna sekretesspolicy för att upplysa dig om vilken information vi samlar in om dig, hur vi samlar in den och vad vi gör med den. Genom att använda denna webbplats godkänner du de tillvägagångssätt som framgår av denna sekretesspolicy.

Hur och när vi samlar in information

Vi samlar in "personlig" information från dig när du förser oss med sådan information. Om du exempelvis köper en produkt av oss så kan vi samla in uppgifter om ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer, ditt kreditkortsnummer och din e-postadress. Om du anmäler att du vill ha vårt nyhetsbrev så registrerar vi din e-postadress. Om du utnyttjar några av de specialtjänster vi erbjuder registrerar vi eventuellt annan personlig information om dig.

Vad vi gör med din information

Vår ambition är att erbjuda dig full sekretess. Under inga omständigheter hyr vi ut, säljer eller delar med oss av dina adress- eller e-postuppgifter till något annat företag för användning i deras marknadsföring utan ditt föregående medgivande. Vi använder din personliga information för sådana interna syften som att expediera och hålla dig informerad om dina beställningar. Från tid till annan får du eventuellt information från oss om nyheter, nya tjänster och specialerbjudanden som vi tror vi kan vara av värde för dig. Om du utnyttjar specialerbjudanden från våra marknadsföringspartners så kan vi, efter ditt medgivande, överföra din personliga information till dem.

Den personliga information du lämnar oss när du gör en beställning används för att expediera och verkställa beställningen. Dessutom använder vi din personliga information för våra egna interna syften, som exempelvis för att tillhandahålla kundsupport eller för att tillhandahålla, vidmakthålla, utvärdera och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi samarbetar med ett eller flera kreditkortsföretag, som hjälper oss att effektuera dina betalningar. Dessa företag sparar, sprider, förvarar eller använder emellertid inte personligt identifierbar information för några som helst sekundära syften.

Vi kan komma att vidarebefordra personlig och opersonlig information om våra kunder till en eventuell efterträdare till vårt företag, exempelvis till ett företag som förvärvar vår verksamhet. Det kan bli nödvändigt för oss att lämna ut din personliga information när lagen så kräver eller när vi har goda skäl att anta att detta är nödvändigt för att uppfylla de krav som gäller vid en rättegång, ett domstolsbeslut eller en juridisk process.

Dataöverföring och datalagring

Denna webbplats tillhör Art & Allposters International B.V., ett holländskt dotterbolag till det amerikanska (USA) företaget Art.com, Inc. Din personliga och opersonliga information överförs till Art.com, Inc. för lagring i USA.

Dina möjligheter att välja bort viss kommunikation

Meddela oss på adressen requests@allposters.com om du inte längre är intresserad av att få meddelanden och information från oss per e-post eller vanlig post. Uppge ditt fullständiga namn, din e-postadress och din postadress. Du kan dock fortfarande få kundservicerelaterade meddelanden från oss.

Vi är länkade till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra företags webbplatser. Vi ansvarar inte för de sekretessregler som tillämpas på sådana webbplatser. Vi uppmanar våra användare att iaktta försiktighet när de lämnar vår webbplats och att läsa sekretessåtagandena på sådana andra webbplatser. Detta sekretessåtagande är enbart tillämpligt för information som samlas in av vår webbplats.

IP-adresser och cookies

Vi samlar även in sådan "opersonlig" information från dig som vilken typ av webbläsare du använder, URL-adressen till den webbplats du besökte senast, vem din Internetleverantör är, vilket operativsystem du använder samt din IP-adress. "Opersonlig" information kan inte användas på ett enkelt sätt för att identifiera dig personligen. Vi kan eventuellt använda din opersonliga information för att ställa diagnos vid problem med vår server och för att administrera vår webbplats. Din opersonliga information kan dessutom användas för att sammanställa bred demografisk information samt för att identifiera kundtrafikmönster och kartlägga webbplatsanvändning. Denna information hjälper oss med vår marknadsföring och med att utveckla webbplatsens design och layout. In addition, like almost all e-commerce web sites, we use "cookies." Cookies are bits of information that are stored on your computer by your web browser.

I likhet med så gott som alla andra webbplatser använder vi dessutom så kallade "cookies." Cookies är små informationsfiler som din webbläsare sparar på din dator.Våra cookies sparar inte någon personlig information om dig men de gör det möjligt för oss att göra sådana saker som att behålla varor i din kundvagn mellan besök, eller under ett och samma besök, eller att förse dig med ett mer personligt anpassat användargränssnitt. Du bestämmer själv om din webbläsare ska godkänna cookies eller inte. Hjälpdelen i verktygsfältet i de flesta webbläsare visar hur du förhindrar din webbläsare att acceptera nya kakor (cookies), hur du meddelas när du får en ny kaka, eller hur du helt avaktiverar kakor. Du kan också avaktivera eller ta bort liknande data som används av webbläsarens instick, som t.ex. Flash-kakor, genom att ändra insticksprogrammets inställningar eller genom att besöka tillverkarens webbplats. Men eftersom kakor låter dig ta del av vissa funktioner och tjänster, rekommenderar vi att du låter dem vara aktiverade. Om du blockerar våra kakor, kommer du inte kunna lägga till artiklar i din kundvagn, gå till kassan, eller använda andra tjänster som kräver inloggning. Om du inte har ändrat din dators inställningar så godkänner din webbläsare sannolikt cookies.

 

Hur vi skyddar din information

Det är viktigt för oss att din personliga information behandlas på ett säkert sätt.

När du skriver in sådan personlig information som kreditkortsnummer i våra registrerings- eller beställningsformulär så krypterar vi denna information med så kallad SSL-teknik (secure socket layer). Vid inköp som görs online med kreditkort sparar vi ditt kreditkortsnummer i krypterad form under en begränsad tidsperiod och våra anställda har inte tillgång till denna information. Vi sparar inte PIN-data eller tresiffriga säkerhetskoder.

Vi tillämpar allmänt godtagna branschnormer för att skydda den personliga information som inkommer till oss mot obehörig åtkomst eller obehörigt yppande, såväl under överföringen som efter det att vi mottagit den. Det finns emellertid ingen metod för överföring över Internet, eller för elektronisk lagring, som är helt säker. Även om vi på alla sätt eftersträvar att använda oss av kommersiellt godtagbara metoder för att skydda din personliga information så kan vi därför inte garantera dess absoluta säkerhet. Vi kan inte påtaga oss något ansvar för eventuellt yppande av data som beror på fel vid överföring, obehörig åtkomst från tredje parts sida, annat agerande från tredje parts sida eller andra åtgärder eller underlåtenheter.

Sekretess avseende barn

Tjänsterna är avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Vi samlar därför inte medvetet in någon personlig information från personer som vi vet är under 18 år. Därutöver så raderar vi information i vår databas som vi vet härrör från barn under 18 år.

Uppdatera din personliga information

Om din personliga information ändras har du möjlighet att korrigera, uppdatera eller ta bort personlig information som du tidigare försett oss med genom att kontakta vår kundserviceavdelning på adressen requests@allposters.com.

Vi är länkade till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra företags webbplatser. Vi ansvarar inte för de sekretessregler som tillämpas på sådana webbplatser. Vi uppmanar våra användare att iaktta försiktighet när de lämnar vår webbplats och att läsa sekretessåtagandena på sådana andra webbplatser. Detta sekretessåtagande är enbart tillämpligt för information som samlas in av vår webbplats.

Gällande språk

Denna svenskspråkiga version av vår sekretesspolicy har tagits fram för att underlätta för dig. I händelse av inkonsekvenser eller oklarheter mellan denna svenskspråkiga version och den engelskspråkiga versionen så gäller den engelskspråkiga versionen.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Om vi ändrar vår sekretesspolicy så lägger vi ut den nya versionen på vår webbplats och den versionen börjar gälla när den lagts ut där. Den nya policyn är tillämplig för alla aktuella och tidigare webbplatsanvändare och ersätter varje annan policy som avviker från den.

Kontakta oss

Kontakta oss på adressen requests@allposters.com om du har frågor om vår sekretesspolicy.

Uppdaterad: 21 September 2012