Allposters
 

Sekretessmeddelande

Vi värdesätter vårt samarbete med dig, och vi vet att sekretessen är viktig för dig. Därför implementerar vi detta Sekretessmeddelande för att informera dig om vilken information vi samlar in från dig när du besöker denna webbplats ("Webbplatsen"), vad vi gör med informationen samt hur du kan utöva dina rättigheter med avseende på sekretess.

Snabblänkar

Vi rekommenderar dig att läsa detta meddelande i sin helhet så att du har fullständig kunskap om din sekretess. Om du bara vill ta del av ett visst avsnitt i detta meddelande kan du också klicka på aktuell länk nedan för att hoppa till det avsnittet.

Vilka är vi?

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Vem delar vi informationen med?

Cookies och liknande spårningsteknik

Internationella dataöverföringar

Hur skyddar vi din information?

Dina rättigheter och valmöjligheter med avseende på dataskydd

Hur länkar vi till andra webbplatser?

Datalagring

Barns sekretess

Förändringar i sekretesspolicyn

Så kontaktar du oss

Vilka är vi?

Vi levererar tryck av konstnärligt arbete, posters, fotografier och andra tryckta produkter och dekorprodukter. Art.com, Inc. är moderbolaget med säte i USA. I Europa drivs webbplatsen av Art & Allposters International B.V., ett nederländskt dotterbolag.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information du tillhandahåller till oss

På vissa delar av Webbplatsen kan du ombes tillhandahålla personuppgifter frivilligt. Till exempel kan vi be dig ange namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation för att du ska kunna köpa en tryckt produkt från oss eller skapa ett onlinekonto, eller din e-postadress för att du ska kunna prenumerera på ett nyhetsbrev eller skicka in frågor till oss.

Vilka personuppgifter du ombes tillhandahålla och anledningarna till varför du ombes tillhandahålla dem klargörs vid tidpunkten när vi ber dig att tillhandahålla dina personuppgifter.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker Webbplatsen kan vi samla in viss information automatiskt från din enhet. Den specifika information som vi kan samla in omfattar exempelvis IP-adress, webbläsartyp, adressen till webbplatsen du besökte innan, ISP, operativsystem samt annan teknisk information. Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med Webbplatsen, inklusive vilka sidor som du har öppnat och länkar du klickat på.

Genom att samla in denna information kan vi på ett bättre sätt administrera Webbplatsen och diagnostisera problem med vår server, samt förstå besökarna som kommer till Webbplatsen, var de kommer ifrån och vilket innehåll som är intressant för dem. Denna information hjälper oss i verksamheten och när vi utvecklar Webbplatsens design och layout. En del av denna information kan samlas in med cookies och liknande spårningsteknik, såsom beskrivs mer detaljerat under rubriken ”Cookies och liknande spårningsteknik” nedan.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Under inga omständigheter hyr vi ut, säljer eller delar din adress eller e-postadress till/med andra företag i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke. Vi kan använda informationen vi samlat in genom vår Webbplats av ett antal anledningar, till exempel för att:

 • tillhandahålla, driva, optimera och underhålla Webbplatsen och våra produkter och tjänster,
 • behandla, slutföra och uppdatera beställningar,
 • skapa onlinekonton,
 • i enlighet med dina önskemål skicka dig marknadsföringsmeddelanden som vi tror kan vara värdefulla för dig, samt om du utnyttjar specialerbjudanden från våra marknadsföringspartner, skicka din information till våra marknadsföringspartner (med ditt samtycke),
 • ge dig kundservice, hantera dina onlinefrågor och ge dig information och åtkomst till resurser eller tjänster som du bett oss om,
 • förbättra Webbplatsens layout, navigering och innehåll,
 • identifiera serverproblem eller andra IT- eller nätverksproblem,
 • sammanställa ackumulerad statistik om kundtrafikmönster och användning av webbplatsen för att bättre förstå våra besökares preferenser samt
 • utföra andra lagliga affärsåtgärder, såsom att förbättra våra produkter och tjänster, eller andra lagliga ändamål som vi informerar våra användare och kunder om.

Vi behandlar endast personuppgifter på sätt som är förenliga med syftet för vilket uppgifterna samlades in, eller för syften som du godkänner vid ett senare tillfälle. Innan vi använder dina personuppgifter i ett syfte som skiljer sig avsevärt från syftet för vilket de samlades in eller som du senare godkänt, ger vi dig möjlighet att tacka nej till användningen.

Vem delar vi informationen med?

Vi kan dela och vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part under följande omständigheter:

 • Inom Art.com-företagsgruppen i de syften som beskrivs i detta Meddelande.
 • Till affärspartner eller andra tredjepartsleverantörer av tjänster som måste ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna bidra till Webbplatsens drift, leveransen av våra produkter och tjänster eller andra affärsrelaterade funktioner. Till exempel samarbetar vi med ett eller flera företag inom kreditkortsbehandling som hjälper oss att hantera din betalning. Vi samarbetar med tredje parter vilka erbjuder kreditkontrolltjänster för granskning av vissa användares kreditvärdighet i syfte att hantera vår egen risk och så att vi kan undvika att skicka ut beställningar till användare som inte har råd att betala. Vi kan också samarbeta med tredjepartstjänsteleverantörer, vilka hjälper oss att tillhandahålla riktade e-postkampanjer samt sammanställa och förbereda anpassade erbjudanden och/eller ge vissa produkt- eller inköpsrekommendationer. Dock sparar, delar, lagrar eller använder dessa företag inte dina personuppgifter i sekundära syften.
 • Vi kan också vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part: (a) om så krävs enligt lagar eller andra föreskrifter, domstolsbeslut eller andra rättsliga bemyndiganden, (b) som svar på lagliga önskemål från myndigheter, exempelvis för att uppfylla nationella säkerhets- och brottsbekämpningskrav, (c) i samband med försäljning, överlåtelse, fusion, konkurs, omstrukturering eller annan omorganisation av ett företag, (d) för att skydda eller försvara våra rättigheter, intressen eller egendom eller motsvarande för tredje part, (e) för att undersöka eventuella oegentligheter kopplade till Webbplatsen eller våra tjänster, (f) för att skydda individens vitala intressen.
 • Till en faktisk eller potentiell köpare (och dennes agenter och rådgivare) i samband med ett inköp, en sammanslagning eller ett förvärv av någon del av vår verksamhet som är pågående eller på förslag, förutsatt att vi informerar köparen om att denne endast får använda dina personuppgifter för de syften som redovisas i detta Sekretessmeddelande.
 • Till en annan person med ditt samtycke.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter (endast kunder/EES-besökare)

Om du är en besökare/kund inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) är vår rättsliga grund för insamling och användning av de personuppgifter som beskrivs ovan beroende av vilka personuppgifter som avses samt i vilket specifikt sammanhang vi samlar in dem. Vanligtvis samlar vi endast in personuppgifter från dig när vi har ditt samtycke till att göra detta, när vi behöver personuppgifterna för att utföra åtaganden enligt ett avtal med dig eller om behandlingen sker i enlighet med ett berättigat affärsintresse. I vissa fall kan vi även ha en laglig skyldighet att samla in personuppgifter om dig.

Om vi ber dig att tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav eller för att ingå avtal med dig kommer vi att tydliggöra detta vid den aktuella tidpunkten, och meddela dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är obligatoriskt (samt eventuella konsekvenser om du inte tillhandahåller några personuppgifter). Om vi samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med våra berättigade intressen kommer vi att klargöra för dig vilka dessa berättigade intressen är vid den aktuella tidpunkten.

Om du har frågor eller behöver mer information om den rättsliga grunden för insamling och användning av personuppgifter kan du kontakta oss. Kontaktuppgifterna finns under rubriken Så här kontaktar du oss nedan.

Cookies och liknande spårningsteknik

Precis som andra e-handelsbolag använder vi ”cookies”. Cookies är informationsfiler som lagras i din dator av din webbläsare. Även om inga personuppgifter lagras i cookies kan de exempelvis spara information om din varukorg under eller mellan dina besök på Webbplatsen, eller ge dig en mer personligt anpassad användarupplevelse.

Du väljer själv om du vill att din webbläsare ska acceptera cookies. I ”Hjälp”-avsnittet i de flesta webbläsare finns information om hur du kan förhindra att din webbläsare accepterar nya cookies, hur du kan meddelas om du tar emot en ny cookie, eller hur du kan inaktivera cookies helt och hållet. Du kan också inaktivera eller radera liknande data som används av webbläsartillägg, såsom Flash-cookies, genom att ändra tilläggets inställningar eller besöka tillverkarens webbplats.

Cookies ger dig emellertid möjlighet att utnyttja ett antal funktioner och tjänster, och därför rekommenderar vi dig att behålla dem aktiverade. Till exempel kommer du, om du inaktiverar cookies, inte att kunna lägga till artiklar i din varukorg, gå till kassan eller använda tjänster som kräver att du loggar in. Om du inte ändrat din dators inställningar accepterar din webbläsare sannolikt redan cookies.

Vi använder en tredjepartsleverantör av annonstjänster som hanterar annonser för vår räkning på internet och ibland på Webbplatsen. Denna leverantör kan samla in anonym information om dina besök på Webbplatsen och din interaktion med våra produkter och tjänster. Leverantören kan också använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att rikta annonser om produkter och tjänster.

Denna anonyma information samlas in med en pixeltagg som är standardteknik i branschen och används av de flesta större webbplatser. Inga personuppgifter samlas in eller används i denna process. Leverantören känner inte till namn, telefonnummer, adress, e-postadress eller någon annan personlig information som identifierar dig som användare. Om du vill ha mer information om denna procedur, och dina valmöjligheter om du inte vill att denna anonyma information ska användas av vår tredjepartsleverantör, ska du klicka här. Du kan också läsa mer om marknadsföringsrutiner på nätet och den teknik som gör dem möjliga genom att gå till webbplatsen för Network Advertising Initiatives. Klicka här.

För mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina valmöjligheter kring cookies kan du klicka här.

Internationella dataöverföringar

Dina personuppgifter kan lagras och behandlas av oss i alla länder där vi har anläggningar eller anlitar tjänsteleverantörer, och dina personuppgifter kan därför föras över till andra länder än det land där du bor, inklusive USA, som kan ha annan dataskyddslagstiftning än den som gäller i ditt land. Om så sker kommer vår insamling, lagring och användning av dina personuppgifter ske i enlighet med de syften som beskrivs i detta Meddelande.

Specifikt kan vi överföra dina personuppgifter samt icke-personliga uppgifter till Art.com, Inc. för lagring i USA.

Privacy Shield mellan EU–USA och Schweiz–USA

När personuppgifter överförs från EES och Schweiz till USA uppfyller Art.com, Inc. kraven i ramverket Privacy Shield EU-U.S och Swiss-U.S, så som det framlagts av det amerikanska handelsdepartementet. Art.com, Inc. har certifierat sin efterlevnad och förbundit sig att tillämpa Privacy Shield-principerna på alla personuppgifter som behandlas med avseende på Privacy Shield.

I syfte att upprätthålla efterlevnad av Privacy Shield utövar den utredande och verkställande amerikanska myndigheten Federal Trade Commission tillsyn över Art.com, Inc.

Du hittar mer information om Privacy Shield samt certifikatet för Art.com, Inc. på det amerikanska handelsdepartementets webbplats: https://www.privacyshield.gov.

Om Art.com, Inc. har tagit emot dina personuppgifter i USA och sedan överfört dem till en tredjepartsagent eller tjänsteleverantör för behandling, och en sådan tredjepartsagent eller tjänsteleverantör behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med Privacy Shield-principerna förblir Art.com, Inc. ansvarigt i enlighet med Privacy Shield om vi inte kan bevisa att vi inte har ansvar för skadorna som uppstått.

Eventuella frågor eller klagomål om användningen eller vidarebefordran av personuppgifter kan skickas till oss på privacy@allposters.com. Vi undersöker och löser eventuella klagomål eller dispyter gällande användningen av dina personuppgifter inom fyrtiofem (45) dagar från det att vi tagit emot klagomålet.

Art.com, Inc. har dessutom förbundit sig att samarbeta med och uppfylla de krav som en panel av europeiska dataskyddsmyndigheter (DPA) och den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionären (FDPIC) ställer vid hanteringen av eventuella Privacy Shield-klagomål. Kontaktinformation för EU DPA finns här.

Du kan under vissa omständigheter ha möjlighet att välja bindande skiljedom för att lösa ditt klagomål. För mer information om Privacy Shields system för bindande skiljedom, gå till https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

För information om hur du begär åtkomst till, korrigering av eller borttagning av dina personuppgifter om de har behandlats felaktigt eller i strid med Privacy Shield, se avsnitt 9, ”Dina rättigheter och valmöjligheter med avseende på dataskydd” nedan.

Hur skyddar vi din information?

Dina personuppgifters säkerhet är mycket viktig för oss.

När du anger känslig information, såsom kreditkortsnumret när du registrerar dig eller i beställningsformulär, krypterar vi informationen med Secure Socket Layer-teknik (SSL). När du genomför inköp på nätet med kreditkort lagrar vi din kreditkortsinformation i krypterad form under en begränsad tidsperiod, och våra anställda har inte tillgång till informationen. Vi lagrar inte PIN-kodsdata eller 3-siffriga säkerhetskoder.

Vi tillämpar lämpliga tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, felanvändning, otillåten åtkomst, avslöjande, modifiering eller förstörelse, både under överföringen och när vi tagit emot den. Ingen elektronisk lagringsmetod eller överföringsmetod på internet är emellertid 100 procent säker. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Dina rättigheter och valmöjligheter med avseende på dataskydd

Du har följande rättigheter:

 • Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära borttagning av dina personuppgifter kan du när som helst göra detta genom att kontakta oss med kontaktinformationen som ges under ”Så kontaktar du oss”. Du kan korrigera mycket av informationen i ditt konto genom att logga in på ditt konto.
 • Du har rätt att skicka in klagomål till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontaktinformation till dataskyddsmyndigheter i EES, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (inklusive USA och Kanada) finns här.

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” i de marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig via e-post. Du kan också kontakta oss på privacy@allposters.com. Ange ditt fullständiga namn, din e-postadress och din postadress. Observera att det kan ta upp till tre vardagar att avlägsna dig från våra e-postadresslistor för marknadsföring, och när detta har gjorts kan du fortfarande få kundservicerelaterade meddelanden från oss.

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Datalagring

Vi lagrar bara dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs för att fullgöra de syften som beskrivs i detta meddelande, annat än om en längre lagringsperiod krävs eller tillåts av tillämplig lagstiftning, i juridiska syften, skattesyften eller andra myndighetsrelaterade syften eller i andra lagliga syften.

När inget legitimt affärssyfte för att behandla dina personuppgifter återstår kommer vi att ta bort eller anonymisera dina personuppgifter, och om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har säkerhetskopierats till flera register) kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från ytterligare behandling tills det är möjligt att radera dem.

Barns sekretess

Våra tjänster är avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Därför samlar vi inte medvetet in personuppgifter från personer som vi vet är yngre än 18 år. Dessutom tar vi bort information in vår databas som vi vet kommer från ett barn som är yngre än 18 år.

Förändringar i sekretesspolicyn

Om vi ändrar i vår sekretesspolicy kommer vi att lägga upp en ny version på vår Webbplats som träder i kraft när den läggs upp. Den nya policyn gäller alla befintliga och tidigare användare på Webbplatsen och ersätter alla tidigare policyer som avviker från den. Vi uppmuntrar dig att regelbundet ta del av informationen på denna sida för att säkerställa att du hålls uppdaterad om eventuella förändringar.

Så kontaktar du oss

Om du har frågor eller funderingar gällande användningen eller spridningen av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@allposters.com eller genom att kontakta oss på:

US Privacy
2100 Powell Street, 10th Floor
Emeryville, CA 94608, USA

EU Privacy
De Voorde 40, 5807EZ Oostrum Lb, Nederländerna

Observera att Art & Allposters International B.V. i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i samband med användning av och inköp på våra europeiska webbplatser.

Senast uppdaterat: 24 Maj 2018